so-personal:

everything personal

so-personal:

everything personal

"I don’t need a knight. I need a dragon. Dragons conquer fire and men."
Your World In A Sentence or Three, Rose North (via enginesinrepair)

Kaya mo nasasabi na binabalewala ka ng isang tao.

beben-eleben:

Kasi iniisip mo na mahalaga ka para sa kanya kahit hindi naman talaga.

"No girl wants a guy who flirts with everyone."

humorking:

"im sorry but i’m breaking u…"

image

DEAR FUTURE HUSBAND :’)

en-jajaja:

..